Üyelik Sözleşmesi

A HIDDEN BEE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu A HIDDEN BEE Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),A HIDDEN BEE ile Site veya Uygulama üzerinden kayıt olan Müşteri arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.A HIDDEN BEE ve Müşteri, birlikte Taraflar olarak da anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcı İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı

: A HIDDEN BEE TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ

Adres

: Tomtom Mah. Kumbaracı Yokuşu No:30/B Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim Elektronik Posta Adresi

: info@ahiddenbee.com

 

Sözleşme’nin konusu, Site veya Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Müşteri, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama veya Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin A HIDDEN BEE tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olur.

Lütfen Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve Sözleşme’yi kabul etmiyorsanız, Site, Uygulama ve hizmetlerimizi kullanmayınız.

 1. BAŞVURU VE ÜYELİK

 

 • Müşteri, Site’den kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra GSM numarasına gelen şifresini girerek, bu Koşullar dâhilinde Platform’u kullanmaya başlayabilir. GSM numarasına gelen şifrenin güvenliğinden münhasıran Müşteri sorumludur.

 

 • Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama ve Web Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir. Müşteri tarafından paylaşılan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır.

 

 • Müşteri, satın almak istediği Hizmetler için bu Sözleşme’den ayrı mesafeli hizmet sözleşmeleri ( “Mesafeli Hizmet Sözleşmesi”) akdedecektir. Bu Sözleşme, Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin bir sözleşme olmayıp; genel üyelik koşullarına ilişkindir.

 

 1. PLATFORMUN KULLANIMI

 

 • Müşteri, Platform’a kayıt olup, Platform’daki Ürünleri seçerek satın alma butonuna tıkladığında, A HIDDEN BEE tarafından sipariş özeti karşısına çıkarıldıktan sonra Ürün ile ilişkili Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ni ve ilgili belgeleri onaylarak ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ürünü satın almış olur. Satın alma sonrasında ürünler kargo yoluyla Müşteri’ye ulaştırılır. (Platform’da geçmiş siparişlerim bölümünden görülür).

 

 • Müşteri, Uygulama’yı veya Site’yi kullanarak kendisine Ürünler sekmesinde belirtilen ve yükümlülük altına girdiği ürünlerin bedelinin tamamını eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, ödeme, Platform’da yer alan ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
 •  

  • Müşteri, kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini gerçekleştirir ve bu bilgiler hiçbir şekilde saklanmaz. Ödeme işlemleri İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “İyzico” olarak anılacaktır) sistemi üzerinde güvenli olarak yapılmaktadır. İyzico hakkında detaylı bilgiye iyzico.com adresinden ulaşılabilir.

   

  • Sistemde o an kullanılan kredi kartından herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı ile tekrar ödeme yapabilir. Böyle bir durumda başka bir kartla ödeme yapma yükümlülüğü Müşteri’ye ait olup; ödemenin yapılmaması durumunda A HIDDEN BEE’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • Müşteri'nin kredi kartı bilgileri A HIDDEN BEE tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. İyzico vasıtasıyla gerçekleştirilecek ödemelerde Müşteri İyzico’nun sözleşmelerine riayet edeceğini ve İyzico ile arasındaki sözleşmenin bu Sözleşme’den bağımsız olduğunu kabul ve taahhüt eder.

   

  • Müşteri, Platform’a giriş yaparken kullandığı bilgilerin (şifre ve kullanıcı adı gibi) güvenliğini sağlamaktan münhasıran sorumludur. Bu bilgilerin herhangi bir sebeple tehlikeye girmesi durumunda; Müşteri A HIDDEN BEE’a bildirimde bulunarak bilgilerinin sistemlerden silinmesini talep edebilir. Aksi taktirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece A HIDDEN BEE hizmet ödemesi yapamaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan A HIDDEN BEE sorumlu tutulamaz.

   

  • Müşteri, sipariş verdiğinde hizmet tutarı A HIDDEN BEE tarafından İyzico aracılığıyla tahsil edilmektedir. Müşteri geçerli bir nedeni olmak üzere siparişini iptal etmek için web sitesi veya uygulama üzerinden “Siparişlerim” bölümünden siparişinin iptalini talep edebilir. Hizmet için belirlenmiş günden bir önceki gün saat 23:59’a kadar iptal edilen siparişlerin bedeli kredi kartına iade edilir. İade 2-3 iş günü içerisinde Müşteri’nin kredi kartına yansıtılır. Hizmet için belirlenmiş gün içinde hizmete 4 saatten daha fazla/uzak sürede iptal edilen siparişler müşterinin A HIDDEN BEE sistemi içindeki kullanılabilir bakiyesine daha sonra kullanabileceği şekilde eklenir, bedel kredi kartına geri yatırılmaz. Hizmet için belirlenmiş saat dilimine hizmete 4 saatten yakın sürede iptal edilen siparişlerin bedel iade edilmez. İşleyiş hakkında daha detaylı bilgi Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’nde yer alır.

   

  • Müşteri, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Site veya Uygulama içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak A HIDDEN BEE tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

   

  • Uygulama’ya veya Site’ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Uygulama’da veya Site’de bulunan ilgili formları doldurmak gerekmektedir. A HIDDEN BEE, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. İşbu Sözleşme’yi onaylamak ile Müşteri, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Müşteri’nin üyeliği iptal edilir. Müşteri’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı A HIDDEN BEE’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

   

  • Müşteri, A HIDDEN BEE’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.

   

  • Müşteri’nin bu belirtilen Sözleşme’ye aykırı davrandığının tespiti halinde, A HIDDEN BEE Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Platform’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

   

  • A HIDDEN BEE’ın sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Site’yi ve Uygulamayı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Site ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Platform aracılığıyla ve/veya dahilinde, bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle A HIDDEN BEE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

   

  • A HIDDEN BEE, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

   

  • Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, bu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak eleman ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle A HIDDEN BEE’ın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

   

  • Müşteri, Uygulama aracılığıyla A HIDDEN BEE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Müşteri tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Müşteri’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşteri’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan A HIDDEN BEE’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   

  • Müşteri, A HIDDEN BEE’ın yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini veya Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ile Mesafeli Hizmet Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

   

  • Müşteri, web sitesi ve uygulama dahilinde bulunan, A HIDDEN BEE ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

   

  • Uygulama veya Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında A HIDDEN BEE’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

   

  • Platform’dan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/ internet gibi teknik sorunlardan dolayı Uygulama/Site ve Müşteri arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Uygulama’ya/Site’ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Müşteri’nin yaşayacağı sorunlardan A HIDDEN BEE sorumlu tutulamaz.

   

  • Platform’unkullanımı için gerekli olan ağ verisini elde etmekten Müşteri sorumludur. Platform’un kullanımı için gerekli olan uyumlu donanım, aygıt veya güncellemelerin elde edilmesi Müşteri’nin sorumluluğundadır. A HIDDEN BEE, Uygulama’nın veya Site’nin herhangi bir cihazda veya donanımda eksiksiz olarak işlev göreceğini garanti etmemektedir.

   

  • Müşteri, sipariş iptallerini [info@ahiddenbee.com]adresine e-posta göndererek veya Site veya Uygulama üzerinden kendisine belirtilen yollar ile gerçekleştirebilir. Sipariş veya sipariş iptalleri Site veya Uygulama üzerinden bildirilen iletişim yollarıyla yapılmalıdır ve Web Sitesi haricinde yapılamaz.
  1. MÜŞTERİ TARAFINDAN ÜYELİK SONA ERDİRME

   

  • Müşteri, A HIDDEN BEE üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;

   

  info@ahiddenbee.com adresine elektronik posta gönderimi,

   

  1. DİĞER ŞARTLAR

   

  • FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

   

  • A HIDDEN BEE, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Uygulama’da veya Site’dekullanılan tüm içerik, görsel, metin, slogan, logo, kaynak kod, yazılım, veritabanı, video, tasarım ve fikri ve sınai hakka konu olabilecek her türlü içeriğin tek sahibidir. Uygulamanın veya Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm hakları ve unsurları ( bundan böyle “A HIDDEN BEE'ın telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) A HIDDEN BEE’a aittir. Müşteri, Uygulama’nın veya Site’nin kaynak kodunu elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, tersine mühendislik veya SPAM mail- zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını kabul eder.

   

  Müşteri, A HIDDEN BEE Hizmetleri'ni, A HIDDEN BEE bilgilerini ve A HIDDEN BEE ‘ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri A HIDDEN BEE 'ın izni olmaksızın, A HIDDEN BEE’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

   

  • A HIDDEN BEE 'ın; A HIDDEN BEE Hizmetleri, A HIDDEN BEE bilgileri, A HIDDEN BEE telif haklarına tabi çalışmaları, A HIDDEN BEE ticari markaları, A HIDDEN BEE ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

   

  • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  A HIDDEN BEE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama ve Site üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  • MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda A HIDDEN BEE, bu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, A HIDDEN BEE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için A HIDDEN BEE 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve A HIDDEN BEE'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. . A HIDDEN BEE, Müşteri’nin bu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve A HIDDEN BEE Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara, ilgili mevzuata, aykırı hareket etmesi durumunda; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Uygulama’nın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Müşteri’nin bu sözleşme ve Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek diğer sözleşmelerin hükümlerini ihlal etmesi,
  3. Müşteri’nin kendisi için oluşturulmuş Müşteri profilini başkasına A HIDDEN BEE’ın açık yazılı izni olmaksızın devretmesi veya kullanıma açması,
  4. Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

   

  • A HIDDEN BEE’IN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

  Müşteri, bu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, A HIDDEN BEE 'ın kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; . A HIDDEN BEE ‘ı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  • YÜRÜRLÜK

  İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.